We Are Moving to Amsterdam!

Oak Design

Saturday, October 16  


 


Digitale Compact Camera '97

schetsen | model | probleemstelling

Probleemstelling

We naderen het eind van de twintigste eeuw. Een tijd waarin alles sneller gaat, we digitaal communiceren en boven alles aan het milieu behoren te denken. Zo'n tijd brengt nieuwe produkten met zich mee. Zoals een digitale compact camera. Een camera waarmee je digitaal beelden kunt vastleggen en vervolgens kunt weergeven op je TV en kunt inlezen op je computer. Dit alles in een jasje niet groter dan een conventioneel fototoestel. Een relatief nieuw produkt dus, dat nog niet speciaal gericht is op verschillende doelgroepen, aangezien de markt te klein en het produkt te onbekend is. Bovendien is de kwaliteit/prijs-verhouding te klein en het produkt werkt ingewikkeld. De bediening wordt bemoeilijkt door een klein en ingewikkeld ogend bedieningspaneel. Op bovenstaande gebruiksaspecten is het produkt nog niet volwassen, hier proberen wij wat aan te doen, door het produkt leesbaarder en intuïtiever te bedienen te maken voor de specifieke gebruiker. Waartoe we eerst verschillende doelgroepen zullen specificeren. Ook zal het qua maatvoering meer aan moeten sluiten bij de ergonomie van de Europese consument. Kortom we proberen tot een beter produkt te komen door de markt te segmenteren en beter op specifieke eisen in te spelen van kleinere doelgroepen, opdat het produkt meer afzet geniet.

Nadere probleemstelling
Veel grafisch ontwerpers kampen met een probleem wat betreft hun presentaties; vaak moeten ze deze houden bij hun opdrachtgever en zijn ze afhankelijk van de presentatiemiddelen die de opdrachtgever hun biedt, zoals overhead- en diaprojector en flip-over. Aangezien niet alleen de kwaliteit van hun werk maar zeker ook de presentatie ervan zeer belangrijk is om het vertrouwen van hun opdrachtgever te winnen, is de grafisch ontwerper erbij gebaat dat zijn presentatie vlekkeloos verloopt. Aangezien er nog al eens wat fout gaat bij het gebruik van bovengenoemde apparaten, zou de grafisch ontwerper de behoefte kunnen hebben aan een eigen individueel presentatiemiddel. Z'n eigen apparatuur, waarvan hij/zij precies weet hoe het werkt, waardoor hij/zij in staat is een strakke presentatie te houden. Hier zou een nieuwe toepassing van de digitale compact camera uitkomst kunnen bieden. Waarbij het accent komt te liggen op de weergave-functie en in iets mindere mate op de inleesfunctie van het produkt. Bij de ontwikkeling van het nieuwe produkt zal er naar worden gestreefd de weergave-functie zo eenvoudig mogelijk te maken met toch goeie presentatie-mogelijkheden. De grafisch ontwerper loopt niet meer de hele dag met stapels papier, sheets, dia-carousels en misschien zelfs een hele diaprojector te slepen; dit alles wordt vervangen door één enkel produkt: the individual compact presentation slider(icps). Zijn/haar hele presentatie zit digitaal opgeslagen in één apparaat niet veel groter dan een doorsnee fototoestel. Op ieder moment van de dag en op elke plaats is hij/zij in staat vanaf de display van het apparaat zijn presentatie te laten zien aan collega's en geïnteresseerden en is hij/zij bij zijn presentatie feitelijk alleen nog maar afhankelijk van de T.V. ter plaatse.

Ergonomische doelgroep
Europese mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-65 jaar. (zie ergonomie-supplement volgende pagina) Wanneer ik in het PVE/W over een doelgroep spreek, dan refereer aan deze ergonomische doelgroep.

Programma van Eisen
camera-functie inlees-functie
 • Het produkt moet door een zittend persoon uit de doelgroep bediend kunnen worden.
weergave-functie
 • Het produkt moet door een staand persoon uit de doelgroep bediend kunnen worden.
overig
 • Het produkt moet passen tussen de bestaande produkten uit de gebruiksomgeving en digitale compact camera's, en als zodanig herkenbaar zijn.
 • Het produkt moet gebruiken maken van oplaadbare batterijen volgens Casio specificaties. Deze batterijen moeten als één geheel vervangen kunnen worden.(snel kunnen verwisselen voor een nieuw pack tijdens presentatie)
 • Het produkt moet gebaseerd zijn op de techniek en basis-componenten van de Casio QV-10
 • De camera moet voldoen aande ergonomische eisen van de doelgroep
 • Het produkt moet in prijs concurrerend zijn met andere digitale camera's
 • De hantering van de camera moet verbeterd worden ten opzichte van de oude digitale camera van Casio
 • De lens en het LCD scherm moeten beschermd worden
 • De camera moet door één persoon te bedienen zijn
 • De gebruiker mag niet blootstaan aan de voeding van de camera
 • De gebruiker mag tijdens het gebruik geen verwondingen kunnen oplopen (aan bijvoorbeeld scherpe punten)
 • Lens moet minimaal 180º draaibaar zijn
 • Het produkt moet self-explaining zijn
 • Het produkt moet spatwaterdicht zijn
 • Kwetsbare delen moeten beschermd kunnen worden tegen stof
 • Het LCD scherm moet goed afleesbaar zijn
 • De helderheid van het LCD scherm moet ingesteld kunnen worden
 • De camera moet schokbestendig zijn.
 • De camera moet tussen -15º en 35º Celsius kunnen functioneren
 • Het produkt mag niet meer dan 1 kilo wegen
 • De camera moet makkelijk schoon te maken zijn(vorm + materiaal)

Programma van Wensen
camera- functie inlees-functie
weergave-functie
 • Het is wenselijk dat het produkt extra functies bezit, zoals: fade ins en outs en morph-to-next-frame opties. Opdat de mogelijkheden en kwaliteit van de presentaties toenemen
 • . overig
 • Het is gewenst dat de verschillende aansluitingen voor TV, adapter en computer van het produkt geschikt zijn voor het veelvuldig vast -en loskoppelen van de snoeren hiervoor en dienen makkeljik en intuïtief te vinden zijn
 • Het is gewenst dat het produkt een modulair geheugenpack bezit welke je kunt verwisselen. Zodat je meerdere presentaties in je binnenzak kan hebben en deze kunt inbrengen in het produkt, zonder gebruik te maken van je computer.
 • Het is gewenst het knopjesaantal te reduceren, of deze functies onder te brengen in een menugestuurd geheel, zodat het aantal verkeerde handelingsmogelijkheden afneemt.
 • Het produkt dient geleverd te worden met een beschermende tas die tevens eenduidige opbergruimte voor bijgeleverde snoeren, battery-packs en adapter.
LinkedIn - Oak Design