We Are Moving to Amsterdam!

Oak Design

Wednesday, January 19  


 


Raymond Loewy


Raymond Loewy Industrial ánd Graphic Design, 2005, by Frank Eijking.

Onderwerp van deze paper is één van de eerste als zodanig herkend industrieel ontwerpers, Raymond Loewy. Deze paper is geen uitvoerige geschiedschrijving of biografie over Loewy, hierin zijn vele boeken en online verslagleggingen reeds vele malen uitgebreider te vinden. Binnen deze paper wordt specifiek gekeken op wat voor manier Loewy ontwerpt en hoezeer grafische vormgeving hierin een rol speelt. Loewy's grafische en industriële ontwerpen worden met elkaar vergeleken en geanalyseerd op overeenkomsten en synergie van Loewy's beider sterke talenten.

Gebruik onderstaande links om de paper in scherm- of printversie te downloaden.


paper_for_screen.pdf

paper_for_print.pdf
LinkedIn - Oak Design