We Are Moving to Amsterdam!

Oak Design

Wednesday, January 19  
Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door Oak Design. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Oak Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Oak Design staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Oak Design aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Oak Design sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Oak Design kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op deze site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Project Progress Logon
Username  
Password  
Search this site
LinkedIn - Oak Design